20,000 ტონა რთული სასუქების წარმოების ხაზი

მოკლე აღწერა 

20,000 ტონა რთული სასუქი წლიური წარმოების ხაზი არის მოწინავე აღჭურვილობის კომბინაცია. წარმოების დაბალი ღირებულება და მაღალი წარმოების ეფექტურობა. რთული სასუქის წარმოების ხაზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა კომპოზიტური ნედლეულის გრანულაციისთვის. დაბოლოს, სხვადასხვა კონცენტრაციისა და ფორმულის მქონე რთული სასუქების მომზადება შესაძლებელია რეალური საჭიროებების შესაბამისად, ეფექტურად შეავსონ კულტურებისათვის საჭირო ნუტრიენტები და მოაგვარონ წინააღმდეგობა კულტურების მოთხოვნილებასა და ნიადაგის მიწოდებას შორის.

პროდუქტის დეტალი

კომპოზიტური სასუქის წარმოების ხაზს შეუძლია წარმოქმნას მაღალი, საშუალო და დაბალი კონცენტრირებული რთული სასუქი სხვადასხვა კულტურისთვის. საწარმოო ხაზი არ უნდა იყოს მშრალი, მცირე ინვესტიციებით და დაბალი ენერგიის მოხმარებით.

კომპოზიტური სასუქის წარმოების ხაზის როლიკერი შეიძლება დაპროექტდეს სხვადასხვა ფორმისა და ზომის, რათა სხვადასხვა ზომის ნაწილაკები შესუსტდეს და წარმოიქმნას.

საერთოდ, რთული სასუქი შეიცავს მინიმუმ ორ ან სამ საკვებ ნივთიერებას (აზოტს, ფოსფორს, კალიუმს). მას აქვს მაღალი საკვები ნივთიერებების შემცველობა და რამდენიმე გვერდითი მოვლენა. რთული სასუქი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დაბალანსებულ განაყოფიერებაში. მას შეუძლია არამარტო გააუმჯობესოს სასუქის ეფექტურობა, არამედ ხელი შეუწყოს ნათესების სტაბილურ და მაღალ მოსავლიანობას.

როგორც სასუქის საწარმოო ხაზის აღჭურვილობის პროფესიონალი მწარმოებელი, ჩვენ მომხმარებელს ვუწოდებთ საწარმოო აღჭურვილობას და ყველაზე შესაფერისი გადაწყვეტილებებს საწარმოო სხვადასხვა სიმძლავრის საჭიროებისთვის, როგორიცაა 10,000 ტონა წელიწადში 200,000 ტონა წელიწადში.

ორგანული სასუქის წარმოებისთვის ხელმისაწვდომი ნედლეული

რთული სასუქის წარმოების ნედლეულში შედის შარდოვანა, ამონიუმის ქლორიდი, ამონიუმის სულფატი, თხევადი ამიაკი, ამონიუმის მონოფოსფატი, დიამონიუმის ფოსფატი, კალიუმის ქლორიდი, კალიუმის სულფატი, მათ შორის თიხისა და სხვა შემავსებლები.

1) აზოტის სასუქები: ამონიუმის ქლორიდი, ამონიუმის სულფატი, ამონიუმის თიო, შარდოვანა, კალციუმის ნიტრატი და ა.შ.

2) კალიუმის სასუქები: კალიუმის სულფატი, ბალახი და ნაცარი და ა.შ.

3) ფოსფორის სასუქები: კალციუმის პერფოსფატი, მძიმე კალციუმის პერფოსფატი, კალციუმის მაგნიუმი და ფოსფატის სასუქი, ფოსფატის მადნის ფხვნილი და ა.შ.

1111

წარმოების ხაზის დინების დიაგრამა

11

უპირატესობა

1. კომპოზიტური სასუქის წარმოების ხაზს აქვს დაბალი ენერგიის მოხმარების მახასიათებლები, დიდი საწარმოო სიმძლავრე და კარგი ეკონომიკური სარგებელი.

2. საწარმოო ხაზი იღებს მშრალ გრანულაციას, გამორიცხავს გაშრობის გაგრილების პროცესს და მნიშვნელოვნად ამცირებს აღჭურვილობის ხარჯებს.

3. რთული სასუქების წარმოების ხაზი კომპაქტური და გონივრულია და მცირე ფართობს მოიცავს.

4. წარმოების პროცესში ხდება მცირე ენერგიის მოხმარება და სამი ნარჩენი. კომპოზიტური სასუქების წარმოების ხაზს აქვს სტაბილური წარმადობა, საიმედო ხარისხი და ხანგრძლივი სიცოცხლე.

5. რთული სასუქის წარმოების ხაზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა რთული სასუქის ნედლეულის წარმოებისთვის. და გრანულაციის მაჩვენებელი საკმარისად მაღალია.

6. რთული სასუქების წარმოების ხაზს შეუძლია შექმნას რთული სასუქი სხვადასხვა კონცენტრაციით, სხვადასხვა მომხმარებლის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

111

მუშაობის პრინციპი

საერთოდ, კომპოზიტური სასუქის წარმოების ხაზი ძირითადად შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან: შერევის პროცესი, გრანულაციის პროცესი, გამანადგურებელი პროცესი, სკრინინგის პროცესი, დაფარვის პროცესი და შეფუთვის პროცესი.

1. დინამიური სურათების მანქანა:

შეიძლება განხორციელდეს სამზე მეტი მასალის ინგრედიენტი. სურათების დანადგარს აქვს სამზე მეტი სილოსი და შეუძლია მომხმარებლის შესაბამისად შეზარდოს და შეამციროს სილოსი. თითოეული სილოსის გასასვლელში დგას პნევმატური ელექტრონული კარი. სილოსის ქვეშ მას ბუნკერს უწოდებენ, რაც ნიშნავს, რომ ბუნკერის ბოლოში არის სარტყლის კონვეიერი. ნათქვამია, რომ ბუნკერი და სარტყლის კონვეიერი ეკიდება გადაცემის ბერკეტის ერთ ბოლოს, ბერკეტის მეორე ბოლო უკავშირდება დაძაბულობის სენსორს, ხოლო სენსორი და პნევმატური მართვის ნაწილი უკავშირდება კომპიუტერს. ეს მანქანა იღებს ელექტრონული სასწორების კუმულატიურ აწონვას, რომელსაც ავტომატურად აკონტროლებს ჯგუფური კონტროლერი და თითოეული მასალის წონის თანაფარდობა თავის მხრივ სრულდება. მას აქვს მარტივი სტრუქტურის უპირატესობა, მაღალი ინგრედიენტების სიზუსტე, მარტივი მოქმედება და საიმედო გამოყენება.

2. ვერტიკალური ჯაჭვის გამანადგურებელი:

შეაერთეთ სხვადასხვა კომპოზიციური მასალები გარკვეული პროპორციით და განათავსეთ ისინი ვერტიკალური ჯაჭვის გამანადგურებელში. ნედლეული გაანადგურებს მცირე ნაწილაკებს, შემდგომი გრანულაციის პროცესის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

3. ვერტიკალური დისკის მიმწოდებელი:

ნედლეულის დამტვრევის შემდეგ იგი ეგზავნება ვერტიკალურ დისკზე მომწოდებელს, ხოლო ნედლეულს ურევენ და თანაბრად ურევენ მიქსერში. მიქსერის შიდა უგულებელყოფა არის პოლიპროპილენის ან უჟანგავი ფოლადის ფირფიტა. ასეთი ნედლეულის მაღალი კოროზიის და სიბლანტის არ არის ადვილი გამყარებაში. შერეული მასალა შევა დრამის გრანულატორში.

4. Roll Extrusion Granulator:

მშრალი ექსტრუზიის ტექნოლოგიის მიღება, გამოშრობის პროცესი გამოტოვებულია. ეს ძირითადად ეყრდნობა გარე წნევას, ისე, რომ მასალა იძულებულია შეკუმშოს ნაწილებად ორი საპირისპირო როლიკერით. მასალის რეალური სიმკვრივე შეიძლება გაიზარდოს 1,5-3-ჯერ, რითაც მიაღწევს გარკვეულ სიმტკიცის სტანდარტს. განსაკუთრებით შესაფერისი ადგილები პროდუქტის დასტის წონის გასაზრდელად. ოპერაციის ელასტიურობა და ადაპტაციის ფართო სპექტრი შეიძლება მორგებული იყოს თხევადი წნევით. აპარატურა არამარტო სამეცნიერო და გონივრული სტრუქტურისაა, არამედ აქვს მცირე ინვესტიცია, სწრაფი გავლენა და კარგი ეკონომიკური სარგებელი.

5 მბრუნავი დრამის სცენა:

იგი ძირითადად გამოიყენება მზა პროდუქტის გადამუშავებული მასალისგან გამოსაყოფად. გაცრის შემდეგ, კვალიფიციური ნაწილაკები იკვებება შესაფუთი აპარატში, ხოლო არაკვალიფიციური ნაწილაკები - ვერტიკალურ ჯაჭვის გამანადგურებელში, რომ კვლავ მოხდეს გრანულირება, ამრიგად, ხდება პროდუქციის კლასიფიკაცია და მზა პროდუქციის ერთიანი კლასიფიკაცია. მანქანა იღებს კომბინირებულ ეკრანს მარტივი მოვლისა და გამოცვლისთვის. მისი სტრუქტურა მარტივია და გაბრწყინებული. მოსახერხებელი და სტაბილური ოპერაცია შეუცვლელი მოწყობილობაა სასუქის წარმოებაში.

6. ელექტრონული რაოდენობრივი შეფუთვის მანქანა:

ნაწილაკების სკრინინგის შემდეგ ისინი შეფუთულია შეფუთვის მანქანით. შესაფუთი აპარატს აქვს ავტომატიზაციის მაღალი ხარისხი, აერთიანებს წონას, ნაკერს, შეფუთვას და ტრანსპორტირებას, რაც ახდენს სწრაფ რაოდენობრივ შეფუთვას და შეფუთვის პროცესს უფრო ეფექტურსა და ზუსტს ხდის.

7. სარტყელის კონვეიერი:

კონვეიერი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს წარმოების პროცესში, რადგან იგი აკავშირებს მთელი წარმოების ხაზის სხვადასხვა ნაწილს. რთული სასუქების წარმოების ამ ხაზზე ჩვენ ვირჩევთ მოგაწოდოთ სარტყლის კონვეიერი. სხვა ტიპის კონვეიერებთან შედარებით, ქამრების კონვეიერები დიდი დაფარვით გამოირჩევიან, რაც თქვენს წარმოების პროცესს უფრო ეფექტურსა და ეკონომიურს ხდის.