საწარმოს კულტურა

საწარმოს კონცეფცია: მომხმარებლისთვის ღირებულების შექმნა ნიშნავს საკუთარი თავისთვის ღირებულების შექმნას.
საწარმო სპირიტი: იყოს შენი პარტნიორი.
საწარმოს მიზანი: დასაშვები ხარისხი საზოგადოებისთვის სავალდებულოა, ხოლო კარგი ხარისხი საზოგადოებისთვის შეღავათია.
საწარმოს სამსახური: გადააჭარბეთ მომხმარებელთა მოლოდინს.