საწარმოთა კულტურა

საწარმოს კონცეფცია:მომხმარებლისთვის ღირებულების შექმნა არის საკუთარი თავისთვის ღირებულების შექმნა.
საწარმოს სული:რომ იყოს შენი პარტნიორი.
საწარმოს მიზანი:დასაშვები ხარისხი საზოგადოების ვალდებულებაა, ხოლო კარგი ხარისხი არის წვლილი საზოგადოებისთვის.
საწარმოს სერვისი:გადააჭარბეთ მომხმარებლის მოლოდინს.